محققان کپنهاگ به دنبال بررسی های خود به نشانه های زیستی جدیدی پی بردند که در کاهش وزن موثر است. آن ها دریافتند که با توجه به مقادیر قند خون و یا انسولین ناشتا می توان برای انتخاب رژیم غذایی مطولب و پیشبینی کاهش وزن به ویژه در افراد مبتلا به پره دیابت یا دیابت، استفاده کرد.
در این تحقیق رژیم غذایی، چاقی و ژن های DioGenes بیش از 1200 داوطلب بررسی شده است و نتایج نشان می دهد که اکثر افراد مبتلا به پره دیابت، با داشتن رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزی و غلات کامل می توانند علاوه بر کاهش وزن از ابتلا به دیابت پیشگیری کنند. همچنین افراد مبتلا به دیابت نوع 2، به منظور کاهش وزن، بهتر است از رژیم غذایی حاوی چربی های سالم از منابع گیاهی استفاده کنند.
این رژیم غذایی همچنین می توانند مستقل از محدودیت های کالری موثر باشند. قند خون پلاسمای نشاتا، یک نشانه زیستی است که می تواند در تعیین رژیم غذایی اختصاصی برای هر فرد و کاهش وزن مناسب در آن ها کمک کند. جذابیت این یافته در سادگی کاربرد آن است. پزشکان خیلی راحت می توانند با استفاده از دو نشانه زیستی ساده (قند خون و انسولین ناشاتا) رژیم غذایی بیماران را شخصی کنند و در کاهش وزن و درمان یا پیشگیری از دیابت در آن ها موثر باشند.