آموزش به بیمار

اهمیت آموزش بیماران

در گذشته سلامتی پزشک محور بوده و مسئول سلامتی مردم، پزشک بود اکنون محور مدیریت سلامتی هر فرد، خود او می‌باشد.چگونگی غذا خوردن، فعالیت بدنی، الگوی خواب و بیداری، مطالعه و ورزش فکری، مدیریت عادت‌ها و در مجموع رفتارهای فردی و اجتماعی همگی تعیین کننده سلامتی و طول عمر افراد جامعه هستند.

بنابراین برای رسیدن به جامعه سالم، آگاهی عمومی برای پیشگیری‌های اولیه یا ثانویه از بروز و شیوع بیماری‌ها جلوگیری می کند.

در این بخش، اطلاعاتی مختصر اما مفید از انواع بیماری ها و رایج ترین آزمایشات، برگرفته از معتبرترین منابع آموزشی بیماران، جهت افزایش آگاهی شما خوانندگان گرامی ارایه شده است.

رایج ترین بیماری ها

اعمال پاراکلینیک

تغذیه و سبک زندگی سالم