کلینیک سلیاک

۱۴۰۱/۸/۲۴ ،۰۶:۰۹:۱۸ +۰۰:۰۰

معرفی کلینیک سلیاک کلینیک سلیاک یکی از کلینیکهای فوق تخصصی شرکت درمانی سروش سلامت می باشد که به صورت مشترک با انجمن سلیاک ایران در راستای رسالت تشخیص  ،درمان، پیگیری و مراقبت از بیماران