معرفی کلینیک سلیاک

کلینیک سلیاک یکی از کلینیکهای فوق تخصصی شرکت درمانی سروش سلامت می باشد که به صورت مشترک با انجمن سلیاک ایران در راستای رسالت تشخیص  ،درمان، پیگیری و مراقبت از بیماران سلیاک ایران فعالیت می نماید.

سلیاک (بیماری گاها شدید و حتی کشنده حساسیت مزمن سیستمیک به گلوتن گندم، جو و چاودار) علی رغم شیوع بالا (حدود 1درصد) به دلیل هزارچهره بودن و فرمهای بروز متفاوت و درگیری سیستمهای متعدد بدن گاها تشخیص داده نشده و با تصویر عوارض برگشت ناپذیر بیماری از جمله سرطانها، سیروز و نارسایی کبدی، پوکی و شکستگی های استخوانی ، مشکلات سوء جذب مواد غذایی، نقصهای هورمونی و رشد، ناباروری ، کوری ، کچلی و گاها مرگ بروز می نماید.انچه نگران کننده است. این است که این بیماری شایع در کمتر از 10% مبتلایان تشخیص داده شده و سهم کمی از این ده درصد تحت مراقبت و رژیم غذایی بدون گلوتن قرار می گیرند، در حالیکه در صورت تشخیص به موقع، مراقبت و پیگیری بیماران مبتلا می توانند زندگی با طول عمر و کیفیت مناسبی داشته باشند.

کلینیک فوق تخصصی سلیاک پورسینای حکیم اولین مرکز فوق تخصصی تشخیص ، درمان و مراقبت از بیماران سلیاک ایران است که از سال 1380 به دلیل نگرانی بنیانگذار پورسینای حکیم ( پروفسور امامی ) از نقص دانش جامعه پزشکی ( تخصصی و فوق تخصصی) درباره این بیماری که منجر به عدم تشخیص و درمان به موقع بیماری و بروز عوارض گاها برگشت ناپذیر و جبران ناپذیر می شد،  تاسیس گردید و در حال حاضر به عنوان مرکز ریفرال تشخیص موارد سخت تشخیص و سخت درمان (refractory celiac disease)  سلیاک ایران محل مراجعه بیماران کشور می باشد.

کلینیک سلیاک پورسینای حکیم برای کلیه بیماران ارجاعی از کلیه استانهای کشور پرونده پزشکی جامعی تشکیل می دهد و اطلاعات بیماران در رجیستریشن فوق تخصصی این بیماری ثبت می گردد. به دنبال پژوهشهای بالینی و اپیدمیولوژیک انجام شده در کلینیک سلیاک پورسینای حکیم و برگزاری دوره های آموزش فوق تخصصی برای جامعه پزشکان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی در طول سالهای گذشته در حال حاضر به دلیل آگاهی بیشتر، موارد بیشتری تشخیص داده شده و علاوه بر کلینیک مرکزی سلیاک ایران که در اصفهان می باشد درسایر شهرها نیز پزشکان فوق تخصص گوارش و کبد به عنوان نمایندگان انجمن سلیاک و شبکه پزشکان فوق تخصص تحت هدایت و حمایت پروفسور امامی به تشخیص و درمان موارد جدید سلیاک در ایران می پردازند.

وضعیت کوه یخی بیماری سلیاک حتی برای مسئولین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران نیز بیش از پیش مطرح گردیده و دانشگاههای علوم پزشکی ایران علی رغم اینکه در سال 1380 این بیماری را کم شیوع و کم اهمیت می دانستند به دنبال تلاش های کلینیک سلیاک پورسینای حکیم و فعالیتهای آموزشی (آموزش جامعه ، آموزش بیماران و آموزش جامعه پزشکی) از سال 1395 شروع به تجهیز مراکز درمانی دانشگاهی برای تشخیص آندوسکوپیک و ثبت اطلاعات پرونده بیماران نموده است.

در حال حاضر کلینیک فوق تخصصی سلیاک ایران در شرکت سروش سلامت فعال بوده و علاوه بر تشکیل پرونده، ویزیت و پیگیری دوره ای بیماران با بهره گیری از خدمات فوق تخصصی آندوسکوپی این مرکز از امکانات آزمایشگاه تشخیص طبی و ژنتیک پورسینای حکیم نیز برای تشخیص و پیگیری بیماران بهره می گیرد.

خدمات کلینیک:

 • ویزیت بیماران جدید و تشکیل پرونده توسط پزشک عمومی آموزش دیده در زمینه بیماری سلیاک
 • ویزیت فوق تخصصی پزشک فوق تخصص گوارش و کبد
 • ویزیت مراقبتی و پیگیری دوره ای بیماران طبق الگوریتم فالوآپ استاندارد جهانی توسط پزشک عمومی
 • انجام آندوسکوپی های تشخیصی و پیگیری (برای بررسی سیر بهبود پس از شروع رژیم بدون گلوتن)
 • انجام آزمایشات تشخیص طبی( بدو ورود، تست ژنتیک و تستهای کنترلی ومراقبتی طول دوره فالوآپ) از طریق آزمایشگاه پورسینای حکیم
 • ثبت و به روز رسانی رجیستریشن فوق تخصصی سلیاک
 • مشارکت با انجمن سلیاک ایران در زمینه ارائه متریالهای آموزش به بیماران و خانواده در زمینه بیماری و رژیم غذایی
 • ارائه مشاوره تغذیه به بیماران
 • ارائه مشاوره روانشناسی و روانپزشکی به بیماران
 • ارائه آموزش سبک زندگی بدون گلوتن به بیماران
 • مشارکت با انجمن سلیاک ایران در زمینه حمایتهای تغذیه ای بیماران وتامین مواد غذایی پایه بدون گلوتن به بیماران

آموزش بیماران:

 کلینیک فوق تخصصی سلیاک پورسینای حکیم با هدف آموزش بیماران تازه تشخیص داده شده در زمینه شناخت بیماری، نحوه رعایت رژیم غذایی بدون گلوتن، نحوه مراقبت و پیگیری درمان و پیشگیری از عوارض بیماری ، راهکارهای سازگاری با سبک زندگی بدون گلوتن از سه رویکرد اصلی استفاده نموده است.

 1. تهیه متریالهای آموزشی شامل پمفلت، کتاب، فیلم آموزشی در زمینه بیماری وتغذیه گلوتن فری
 2. برگزاری همایشهای علمی برای بیماران
 3. آموزش گروهی بیماران
 4. آموزش چهره به چهره

و در یکی از این سه حوزه زیر برنامه های آموزشی خود را تدوین و اجرا نموده است.

 1. آموزش عمومی جامعه در زمینه شناخت بیماری
 2. آموزش بیماران برای زندگی با سلیاک
 3. آموزش خانواده ها برای حمایت ازعضو سلیاکی خانواده با توجه به تغییر بزرگی که در زندگی آنها ایجاد می شود.
 4. پمفلت های آموزشی سلیاک
 5. همایشهای علمی بیماران در زمینه بیماری سلیاک
 6. فیلم های آموزش تغذیه و آشپزی بدون گلوتن