آدرس: اصفهان، اتوبان آقابابایی، خیابان سپهر، شهرک سلامت اصفهان، طبقه سوم

تلفن: 34919-031

(شنبه تا چهارشنبه 8 الی 20)

بیماری التهاب روده: کولیت

۱۴۰۱/۸/۱۶ ،۰۶:۵۶:۲۴ +۰۰:۰۰

کولیت اولسر نوعی بیماری التهابی روده است که منجر به التهاب و ایجاد زخم در درونی ترین لایه رود بزرگ (کولون) و راست روده (رکتوم) می شود. گاهی این زخم ها دچار خونریزی می

بیماری التهاب روده: کولیت۱۴۰۱/۸/۱۶ ،۰۶:۵۶:۲۴ +۰۰:۰۰

بیماری التهاب روده: کرون

۱۴۰۱/۸/۱۴ ،۰۷:۳۸:۵۴ +۰۰:۰۰

کرون نوعی بیماری التهابی مزمن است که منجر به التهاب و زخم مجرای گوارشی می شود. در اغلب مواقع این بیماری، روده کوچک و ابتدای روده بزرگ را درگیر می کند. هر چند ممکن

بیماری التهاب روده: کرون۱۴۰۱/۸/۱۴ ،۰۷:۳۸:۵۴ +۰۰:۰۰
Go to Top