ای آر سی پی

۱۴۰۱/۸/۲۱ ،۰۷:۳۰:۰۱ +۰۰:۰۰

تعریف ای آر سی پی: ای آر سی پی نوعی اقدام تشخیصی بوده، معمولاً جنبه درمانی دارد تا تشخیص و جهت درمان بیماری های مرتبط با مجرای پانکراس (لوزالعمده) و صفرا مثل سنگ صفرا