روش های نوبت گیری

برای نوبت گرفتن می توانید از راههای زیر کمک بگیرید

  • تلفن گویا

  • سایت

با شماره 03134919 تماس گرفته و سپس کد تخصص و کد پزشک خود را وارد کنید.کد ملی و شماره همراه خود را به همراه صفر وارد کنید. نوبت شما ثبت گردید.

شما به راحتی می توانید با وارد شدن به لینک زیر نوبت خود را در هر روز و ساعت ثبت کنید.

«اگر سلامتی داشته باشید، احتمالاً خوشحال خواهید شد، و اگر سلامتی و شادی داشته باشید، تمام ثروتی را که نیاز دارید، دارید، حتی اگر آن چیزی نباشد که می‌خواهید. ”
ناشناس • نقل قول روز
«خوشبختی را نمی توان به آن سفر کرد، مالک آن شد، به دست آورد، پوشید یا مصرف کرد. خوشبختی تجربه معنوی زندگی در هر دقیقه با عشق، لطف و سپاسگزاری است.”
ناشناس • نقل قول روز