دکتر سیدمحمدحسن امامی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد


دکتر علیرضا فهیم
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد


دکتر حجت اله رحیمی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد


دکتر مسعود مقتدری
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد


دکتر مصطفی رئیسی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد


سه شنبه ها با وقت قبلی
هماهنگی با پذیرش

شنبه تا چهارشنبه
به جز سه شنبه ها
بعد از ظهر

شنبه تا چهارشنبه
به جز یکشنبه ها
بعد از ظهر

شنبه،  دوشنبه بعد از ظهر
سه شنبه ها صبح

چهارشنبه ها بعد از ظهر

         

دکتر عبدالمهدی بقایی
متخصص داخلی
فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه


یکشنبه ها و سه شنبه ها
بعد از ظهر

 

 

دکتر عمار فلسفی
متخصص جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی روده بزرگ


شنبه ها
صبح

 

دکتر سعید خیری
متخصص داخلی


دکتر شادی کاظمی
متخصص داخلی


دکتر رضا سلوکی
پزشک عمومی


شنبه ها و دوشنبه ها
بعد از ظهر

یکشنبه ها صبح

چهارشنبه ها بعد از ظهر

شنبه ها و سه شنبه ها
صبح

     

دکتر پوریا عادلی
متخصص رادیوتراپی، انکولوژی


یکشنبه ها
صبح

 

لیلا لقمانی
کارشناس تغذیه و رژیم درمان


شنبه ها و چهارشنبه ها
صبح و بعد از ظهر