محققان نشانگرهای زیستی را کشف کرده اند که نشان دهنده آسیب مغزی زودرس در نوزادان نارس است. نوزادان نارس در معرض خطر بالای آسیب مغزی هستند. باکتری های موجود در روده نوزادان نارس ممکن است نقش کلیدی در بروز این مساله داشته باشند. تیم تحقیقاتی دریافتند که رشد بیش از حد نوعی باکتری در روده این نوزادان (Klebsiella) با افزایش برخی از سلول های ایمنی و ایجاد آسیب عصبی در نوزادان نارس ارتباط مستقیم دارد. مراحل اولیه تکامل روده، مغز و سیستم ایمنی بدن در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند. باکتری های موجود در روده با سیستم ایمنی بدن همکاری می کنند و سیستم ایمنی بدن نیز باکتری های روده را تحت نظارت دارد و واکنش های مناسبی برای آن ها ایجاد می کند. علاوه بر این، روده از طریق عصب واگ و همچنین از طریق سیستم ایمنی با مغز در ارتباط است. میکروب های موجود در روده انسان (میکروارگانیسم های میکروبیوم) مجموعه ای حیاتی از صدها گونه باکتری، قارچ، ویروس و سایر میکروب ها است، در افراد سالم در تعادل هستند، اما در نوزادان نارس، که سیستم ایمنی و میکروب های روده (میکروبیوم) آن ها نتوانسته است به طور کامل رشد کند، احتمال بروز برخی تغییرات می باشد که ممکن است منجر به تأثیرات منفی بر مغز شود. نکته مهم این است که با شناسایی زودرس این رخداد می توان از تشدید آسیب مغزی نوزادان نارس جلوگیری کرد یا حتی از آنها جلوگیری کرد. منبع:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/09/210903132656.htm