در حالی که تحقیقات نشان داده است که سلامت قلب و عروق ضعیف می تواند به جریان خون در مغز آسیب برساند و خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش می دهد، یک مطالعه جدید نشان می دهد که سلامت روانی ضعیف نیز ممکن است بر توانایی های شناختی تأثیر بگذارد. مطالعه انچام شده توسط UCSF نشان می دهد که افسردگی در اوایل بزرگسالی ممکن است منجر به کاهش شناخت 10 سال بعد و بدتر شدن شرایط در دوران پیری شود. هورمون های استرس زیاد ممکن است به توانایی ایجاد خاطرات جدید آسیب برساند طبق نظر محققین فعالیت بیش از حد سیستم مرکزی پاسخ به استرس بدن باعث افزایش تولید هورمون های استرس (گلوکوکورتیکوئیدها) می شود و این هورمون ها خود منجر به آسیب قسمتی از مغز (هیپوکامب) که برای شکل گیری، سازماندهی و ذخیره خاطرات جدید ضروری است، می شود. هرچه علائم افسردگی بیشتر باشد، توانایی شناخت در فرد کم تر و سرعت کاهش قدرت شناخت سریعتر می باشد. منبع:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/09/210928121341.htm