ایجاد نمونه های شبیه سازی شده پانکراس

۱۴۰۲/۸/۶ ،۱۲:۴۷:۱۹ +۰۰:۰۰

محققان روشی برای ایجاد نمونه های مشابه لوزالمعده در ابعاد کوچک با استفاده از سلول های سالم یا سرطانی لوزالمعده ایجاد کرده اند. این نمونه ها می تواند به محققان در ایجاد درمان برای