فعالیت فیزیکی سبک و ارتقا عملکرد حافظه

۱۴۰۱/۱/۱۵ ،۱۲:۴۸:۴۱ +۰۰:۰۰

محققان دریافتند که حتی تمرینات ورزشی بسیار سبک می تواند عملکرد قسمت هایی از مغز را که مسئول شکل گیری و ذخیره حافظه هستند، افزایش دهد. در مطالعه ای روی 36 فرد جوان سالم،