آدرس: اصفهان، اتوبان آقابابایی، خیابان سپهر، شهرک سلامت اصفهان، طبقه سوم

تلفن: 34919-031

(شنبه تا چهارشنبه 8 الی 20)

عضلات کف لگن

۱۴۰۱/۶/۱۴ ،۰۴:۳۵:۴۸ +۰۰:۰۰

عضلات کف لگن ما کجا هستند؟ عضلات کف لگن چه کاری انجام میدهند؟ چه چیز باعث ضعف عضلات کف لگن میشود؟ اگر عضلات کف لگن من ضعیف شود چه اتفاقی می افتد؟ عضلات کف

عضلات کف لگن۱۴۰۱/۶/۱۴ ،۰۴:۳۵:۴۸ +۰۰:۰۰

کلینیک فیزیوتراپی

۱۴۰۱/۶/۱۴ ،۰۵:۱۷:۱۳ +۰۰:۰۰

معرفی کلینیک اگر در هنگام دفع نیاز به زور زدن دارید، اگر بعد از اجابت مزاج  احساس دفع ناکامل دارید، اگر کمتر از سه بار در هفته اجابت مزاج دارید، اگر برای دفع خود

کلینیک فیزیوتراپی۱۴۰۱/۶/۱۴ ،۰۵:۱۷:۱۳ +۰۰:۰۰
Go to Top