التهاب پانکراس (لوزالعمده)

۱۴۰۱/۸/۲۳ ،۰۶:۰۶:۲۰ +۰۰:۰۰

تعریف التهاب لوزالمعده (پانکراتیت) پانکراس یا لوزالمعده غده ای بزرگ واقع در پشت معده و کنار روده کوچک می باشد. پانکراس دارای دو وظیفه اصلی می باشد. ترشح و انتقال آنزیم های گوارشی بسیار